Beton Bewust

De Vereniging van Ondernemers van Betonmortelfabrikanten in Nederland (VOBN) heeft een keurmerk geïntroduceerd dat garant staat voor kwaliteit en duurzaamheid. Mebin voldoet aan de eisen van het keurmerk, wat aantoont dat Mebin een leverancier is die kwaliteit en professionaliteit combineert met maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Om het keurmerk te mogen voeren, moeten de bedrijven voldoen aan strenge eisen en ambities hebben. Zo worden ze beoordeeld op de betrouwbaarheid van levering, de kwaliteit en betrouwbaarheid van de geleverde betonspecie, de CO2-emissie, de materiaalkringloop en de arbeidsveiligheid. Alleen bedrijven die op al deze punten aantoonbaar scoren, mogen het Beton Bewust-keurmerk voeren.

 

Keurmerk Beton Bewust voldoende bewijs voor eis 5A2 en 5A3

CO2-prestatieladder.

De Technische Commissie van de CO2-Prestatieladder heeft op 18-12-2013 besloten om CO2-emissie-inventarissen van betonmortelbedrijven die voorzien zijn van het Keurmerk Beton Bewust van de Vereniging van Ondernemers van Betonmortelfabrikanten in Nederland (VOBN) te accepteren als rapportage van scope 1 en 2 emissies van een A-leverancier bij eis 5A2 en een verificatie van die emissie-inventaris bij eis 5A3 van de CO2-Prestatieladder.

Voorbehoud dat de leden (Certificerende Instellingen) van de Technische Commissie maakten was dat enkel het certificaat/keurmerk Beton Bewust niet voldoet. Onderliggende emissie-inventaris van het betonmortelbedrijf behorende bij het Beton Bewust Keurmerk moet aanwezig zijn bij het bedrijf dat de niveau 5 audit ondergaat.

Het gaat hier uitdrukkelijk om de emissie-inventaris en verificaties van A-leveranciers bij de eisen 5A2 en 5A3..

Circa 90% van de bij VOBN aangesloten leden zijn in bezit van het keurmerk Beton Bewust dat als waarborg geldt voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Naast de reductie van CO2 behelst dit ook thema’s zoals arbeidsveiligheid, kwaliteit van grondstoffen en het gebruik van secundaire grondstoffen. Met het keurmerk Beton Bewust zet de sector in op het bewust worden van zowel eigen medewerkers als klanten en het bieden van zekerheid voor de afnemers. Deze afnemers worden daarmee ondersteund bij het het realiseren van hun eigen duurzaamheidsambities waaronder de CO2-prestatieladder.