Certificaten

Mebin hanteert op alle productlocaties gelijke maatstaven.

Zo is de opdrachtgever altijd verzekerd van dezelfde service en een constante kwaliteit, waarbij veiligheid en de zorg voor het milieu bovenaan staan.

ISO 9001

De kwaliteitsborging ISO 9001 staat voor het efficiënt en effectief werken en zorgen voor tevreden klanten om op basis daarvan deze kwaliteit van de organisatie steeds verder te verbeteren.

ISO 14001

Het certificaat ISO 14001 omschrijft de zorg voor het milieu en het implementeren en constant monitoren en optimaliseren van de effecten en de risico’s op het gebied van milieu. De zorg voor het milieu levert directe economische voordelen op, zoals materiaalreductie en minder energieverbruik. Maar het zorgt ook voor een hoger rendement en een vermindering van de afvalstroom. Het ISO 14001 is een belangrijke duurzaamheidsindicator in de eco-certificeringssystemen.

VCA*

Met het VCA*-certificaat laat Mebin zien, zorg te dragen voor een veilige(re) en gezond(ere) werkomgeving met aandacht voor het milieu (VGM). Mebin streeft naar een zo veilig mogelijk werkklimaat en werkomgeving, waardoor de kansen op verwondingen en verzuim als gevolg van arbeidsongevallen verminderd worden.

CO2-emissie inventaris

De CO2-emissie inventaris is een officieel certificaat, uitgereikt door KIWA aan Mebin, als waardering voor het volledig inzichtelijk maken van de CO2-footprints voor al haar activiteiten, zoals productie, verkoop en transport. Deze footprints zijn door de certificerende instantie KIWA geverifieerd en goed bevonden en vervolgens opgenomen in de nationale CO2-database www.duurzameleverancier.nl.

CSC

De Vereniging van Ondernemers van Betonmortelfabrikanten in Nederland (VOBN) heeft een CSC keurmerk geïntroduceerd dat garant staat voor kwaliteit en duurzaamheid. Mebin heeft een gouden CSC gehaald.

Downloads