CO2-indicator

De Vereniging van Ondernemers van Betonmortelfabrikanten in Nederland (VOBN) heeft een keurmerk geïntroduceerd dat garant staat voor kwaliteit en duurzaamheid. Mebin voldoet aan de eisen van het keurmerk, wat aantoont dat Mebin een leverancier is die kwaliteit en professionaliteit combineert met maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Om het keurmerk te mogen voeren, moeten de bedrijven voldoen aan strenge eisen en ambities hebben. Zo worden ze beoordeeld op de betrouwbaarheid van levering, de kwaliteit en betrouwbaarheid van de geleverde betonspecie, de CO2-emissie, de materiaalkringloop en de arbeidsveiligheid. Alleen bedrijven die op al deze punten aantoonbaar scoren, mogen het Beton Bewust-keurmerk voeren. Mebin voert dit keurmerk en wordt hiervoor ook jaarlijks geauditeerd door een externe certificerende instantie (KIWA BMC).

Meer informatie over het keurmerk is te vinden op de site van VOBN.

De CO2 footprint voor de scopes 1 t/m 3 van Mebin van de afgelopen jaren is weergegeven in de volgende tabel:

Jaarkg CO2/m3
2012154
2013155
2014146
2015137
2016133

Doelstelling is voor 2019  5% verlaging van de CO2 uitstoot t.o.v. 2014.

Deze gegevens zijn geverifieerd en goedgekeurd door KIWA-BMC.  
De bovenstaande gegevens zijn opgenomen in de benchmark database van de VOBN.

De Technische Commissie van de CO2-Prestatieladder heeft op 18-12-2013 besloten om CO2-emissie-inventarissen van betonmortelbedrijven die voorzien zijn van het Keurmerk Beton Bewust van de Vereniging van Ondernemers van Betonmortelfabrikanten in Nederland (VOBN) te accepteren als rapportage van scope 1 en 2 emissies van een A-leverancier bij eis 5A2 en een verificatie van die emissie-inventaris bij eis 5A3 van de CO2-Prestatieladder.

Voorbehoud dat de leden (Certificerende Instellingen) van de Technische Commissie maakten was dat enkel het certificaat/keurmerk Beton Bewust niet voldoet. Onderliggende emissie-inventaris van het betonmortelbedrijf behorende bij het Beton Bewust Keurmerk moet aanwezig zijn bij het bedrijf dat de niveau 5 audit ondergaat.

Het gaat hier uitdrukkelijk om de emissie-inventaris en verificaties van A-leveranciers bij de eisen 5A2 en 5A3.

De scope 1 en scope 2 emissies van Mebin zoals opgenomen op de site www.duurzameleverancier.nl en zijn weergegeven in de onderstaande tabel:

ProductiejaarScope 1 (ton CO2)Scope 2 (ton CO2)
2011144063339
201210631989
201310390396
201410306286
2015109082322
2016119883863

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de volgende contactpersoon: 
Drs. L.J.G. Dekker (ldekker@mebin.nl).