CO2-voetafdruk

De carbon calculator is bedoeld om klanten van Mebin te ondersteunen bij het in beeld brengen van de CO2-voetafdruk van hun specifieke betonproducten, rekening houdend met hun bedrijfsprocessen inclusief de logistiek (aan- en afvoer) en de handelingen op de bouwplaats, zoals pompen van betonspecie, hijsen van een betonelement enzovoort. Op die manier zijn ze in staat hun bouwproducten, -projecten te verduurzamen.

De CO2-voetafdruk is relevant wanneer de totale prestaties van de uiteindelijke toepassing geëvalueerd worden.

Mebin heeft voor de productie en transport van betonspecie de CO2-footprint vastgesteld en deze door een certificerende instelling NEN ISO 14064 laten verifiëren.

Samen met haar moederbedrijf HeidelbergCement Benelux heeft Mebin een carbon calculator ontwikkeld die vooral beoogt verminderingen van CO2-emissie te bereiken voor de klant dankzij het verlenen van inzicht in de verschillende procesonderdelen verbonden aan een bepaald betonproduct.

De carbon calculator kan zeer accuraat berekenen hoeveel CO2 inherent is aan met cement gebonden betonproducten. Deze module berekent de CO2-eq-voetafdruk van betonmortel of prefab-producten en houdt eveneens rekening met het bouwproces ter plekke.

De carbon calculator berekent voor een hoeveelheid beton (t, m³) de CO2-eq-voetafdruk voor de productie van grondstoffen, de aanvoer van grondstoffen, de betonproductie en de levering en plaatsing als betonproduct (prefab of in situ, met of zonder wapening) op de bouwplaats.

Life Cycle Assessment

LCA - HUB.

CO2-compensatie

CO2-compensatie - HUB.