Duurzaam inkopen

De CO2 Prestatieladder biedt klanten van Mebin een preferente positie bij publieke opdrachten.

In Nederland wil de Rijksoverheid samen met andere overheden – provincies, gemeenten en waterschappen - de markt voor duurzame producten stimuleren door het goede voorbeeld te geven en zelf duurzame producten te kopen.

De CO2 Prestatieladder 2.0 is ontwikkeld voor publieke aanbestedingen van overheidsorganisaties zoals Prorail, Rijksgebouwendienst en Rijkswaterstaat. De CO2 Prestatieladder is een instrument om bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat daarbij in het bijzonder om energiebesparing en het efficiënt gebruik van materialen.