Eco-certificeringssystemen

Mebin biedt haar klanten producten die voldoen aan duurzaamheidscriteria van verschillende eco-certificeringssystemen.

Regelgeving, normen en certificeringssystemen zijn in volle ontwikkeling. De vraag naar duurzame materialen stijgt. Ecoverantwoordelijkheid is dan ook een fundamenteel gegeven geworden voor iedereen die in de bouwsector actief is.

Ook de markt zet de bouwsector aan tot duurzaam bouwen. Dit gebeurt onder meer door middel van systemen die duurzaamheidsprestaties meten. Gangbare systemen zijn Breeam (Engels systeem), en Dubocalc.

Breeam NL.
DuboCalc.

Mebin is ervan overtuigd dat deze huidige ontwikkelingen de mogelijkheid bieden tot betere uitgangsposities op de markt. Daarom moeten we nu duurzame betonproducten aanbieden die beantwoorden aan de certificatiecriteria van de duurzaamheidssystemen voor gebouwen.

Met ecolabels wordt beoogd bouwmaterialen of bouwprocessen een objectieve milieureferentie te geven die ontwerpers, aannemers en opdrachtgevers helpt bij hun keuze voor duurzaam verantwoord bouwen.

Het meest bekende model is Breeam dat onder andere voor kantoorgebouwen wordt gebruikt. Voor infrastructuur hanteert men het model Dubocalc. De voordelen van beton worden in deze modellen via scores toegekend. Zo zijn er scores denkbaar voor een lange(re) levensduur, mate van recycling, responsible sourcing, gebruik van klinkerarme cementsoorten, mate van geluidwering en betonkernactivering (energiebesparing).