Hydrocrete

Hydrocrete®, het colloïdaal beton van Mebin, is bijzonder geschikt voor constructief onderwaterbeton en oever- en bodembescherming. De belangrijkste eigenschap van Hydrocrete® is de bijzonder grote samenhang van de betonmortel waardoor het niet ontmengt tijdens het storten onder water en nauwelijks uitspoelt in stromend water of bij dijklichamen in combinatie met golfslag. Hydrocrete® is dus een perfect voorbeeld van maatwerk in beton.
Er worden twee soorten Hydrocrete® onderscheiden:

  • met gesloten structuur
  • met open structuur

Toepassingen

Gesloten structuur

  • ongewapend en gewapend onderwaterbeton
  • penetratie van oeverbekledingen
  • vastleggen van stortstenen (ook zgn. ‘spikkelpenetraties’)

Open structuur

  • oever- en bodembekleding zowel monoliet als gepenetreerd in stortstenen
  • onderwaterfilters

Bijzondere toepassingsmogelijkheden

  • diepwanden
  • injectiemortels en mortels voor betonreparaties onder water

Downloads