Life Cycle Assessment

Mebin biedt ondersteuning voor de verbetering van de milieuprestaties van bouwmaterialen en –producten op basis van Life Cycle Assessment (LCA).

LCA is een methode om de milieubelasting van een project te bepalen gedurende de volledige levenscyclus, van wieg tot graf.

Mebin bestudeert de cyclus van het project, vanaf de winning van grondstoffen, via de productie en het gebruik tot aan de verwijdering of recycling van het materiaal. De LCA methodiek maakt het mogelijk om alle relevante kennis over de milieueffecten op een inzichtelijke wijze in beeld te brengen.

Het resultaat is een milieuprofiel of milieuscore die het de producent mogelijk maakt om verbeterpunten te identificeren en het milieuprofiel te optimaliseren.

LCA Schema.

CO2-voetafdruk

CO2-Voetafdruk - HUB.

CO2-compensatie

CO2-compensatie - HUB.