Onze missie

In de betonsector in Nederland wil Mebin een eco-verantwoorde marktleider zijn; een trendsetter in Nederland.

Als eco-verantwoorde marktleider willen we het perfecte evenwicht nastreven tussen de verantwoordelijkheden die we als industriële speler in de bouwsector moeten nemen ten opzichte van het milieu én ten opzichte van alle belanghebbenden, zoals klanten, overheid, aandeelhouders en al onze medewerkers.

We willen de eerste leverancier van betonmortel in Nederland blijven en trends ontwikkelen die voor anderen als voorbeeld dienen. Onze strategie rust daarom op vijf pijlers.

Marktpositie en productstrategie

We benaderen de markt met een innovatieve, goed uitgekiende en flexibele productmix-strategie. Met bijvoorbeeld Bermcrete en Flowcrete leveren we producten die stuk voor stuk een hoge toegevoegde waarde hebben voor onze klanten. Het permanent onderhouden van contact met onze klanten is voor ons een absolute noodzaak om zowel onze eigen doelstellingen als die van onze klanten, te verwezenlijken.

Operationele uitmuntendheid

Of het nu gaat om logistiek en productie, onderhoud, veiligheid of kwaliteit: wij verplichten onszelf om onze processen continu te verbeteren en te innoveren. Hiermee willen we ‘best in class’ zijn.

Mensen

Het succes van onze organisatie staat of valt met de mensen die bij ons werken. We besteden dan ook bijzonder veel aandacht aan hun welzijn. We blijven investeren in opleidingen en beschikken over deskundige medewerkers die zich prettig bij ons voelen en weten wat hun impact is op de resultaten. We verwachten van onze mensen dat ze in teamverband mooie projecten realiseren en dat ze de plicht voelen de zaken vooruit te laten gaan. We stimuleren onze mensen om kansen te benutten en door te groeien binnen Mebin of binnen de internationale groep waartoe wij behoren. Uiteindelijk willen we een Top 3 Employer kwalificatie behalen.

Strategische groei

Of het nu gaat om samenwerking bij speciale projecten, de toelevering van primaire grondstoffen of hergebruikte materialen: we zijn continu op zoek naar sterke strategische partners waarmee we de markt zo goed mogelijk kunnen bedienen.

Milieubewuste duurzaamheid

Als het gaat om duurzaam bouwen, de toepassing van hergebruikte materialen en bescherming van het klimaat delen we onze expertise met onze klanten en helpen we hen om hun doelstellingen op het gebied van duurzaamheid te realiseren. We werken hier nadrukkelijk samen met onze strategische partners ENCI en Sagrex.