Partnership

Mebin streeft een duurzame samenwerking met haar klanten na. Belangrijke uitgangspunten zijn daarbij partnership, pro-actief handelen en het leveren van een toegevoegde waarde voor alle partijen. Door Mebin in een vroeg stadium te betrekken bij projecten - al vanaf de tenderfase - hebben we bewezen efficiencyverbeteringen en revenuen mogelijk te maken. Voor onze klanten, én voor onszelf.

We realiseren dit onder andere door:

 • advies te geven over duurzame oplossingen
 • een optimale keuze te maken in duurzaamheid met behulp van zelf ontwikkelde software
 • op te treden als gesprekspartner bij opdrachtgevers
 • de bouwsnelheid te bevorderen
 • slanker te bouwen
 • te zoeken naar efficiëntie in de uitvoering en
 • het werk in de uitvoering te laten begeleiden door één van onze buitendienstinspecteurs.
 

Belangrijke voordelen van vroegtijdige samenwerking zijn:

 • realisatie van financiële doelstellingen: voor onze klanten én Mebin
 • realisatie van de doelstellingen op het gebied van duurzaamheid
 • besparing van FTE’s op de bouwplaats
 • realisatie van arbovriendelijke oplossingen
 • besparing transportkosten
 • besparing overuren op de bouwplaats
 • reductie faalkosten
 • verhoging scoringspercentage tenders.