Powercrete®

Powercrete® transporteert de energie van morgen

Wind, zon en water nemen in de komende decennia de plaats in van fossiele brandstoffen als energiebron. Duurzaamheid voor alles. Ook de manier waarop energie wordt getransporteerd staat ter discussie. Hoogspanningsmasten? Ongezond, lelijk, economisch achterhaald. Stroomkabels moeten de grond in. Een uitdaging, want ondergronds elektriciteitstransport vereist specifieke eigenschappen van de kabel-bemanteling. Het antwoord? Powercrete®.

Maatschappelijke uitdagingen

"Iedereen kent de maatschappelijke discussie rond hoogspanningsmasten”, zegt Walter Speelman, product manager bij Mebin. “Complete woonwijken staan op de achterste benen vanwege vermeende straling en waardedaling van de woningen. Die discussie is begrijpelijk. Netwerkbeheerder Tennet betaalt nu al vergoedingen aan partijen die schade lijden door het energietransport via hoogspanningsmasten. Daarmee is het tegelijk een politieke discussie geworden. Hoe gaan we zorgen dat we onze energie op een verantwoorde manier transporteren, zónder dat wie dan ook daar slechter van wordt? Dat kan alleen maar door het energienet ondergronds aan te leggen. In stedelijke gebieden gebeurt dit al; daar zijn masten eenvoudig geen optie. De uitdaging is om het overal te realiseren.”

Alles ondergronds?

Is Powercrete® hierdoor nu hét antwoord op alle toekomstige elektriciteitstransportvragen? “Technisch gesproken zeker”, zegt Walter Speelman. “Mebin toont met Powercrete® aan dat ondergronds energietransport kwalitatief minstens zo aantrekkelijk is als transport via elektriciteitsmasten. Maar de discussie is nog in volle gang. De gemiddelde hoogspanningsmast gaat veertig jaar mee. Bij relatief nieuwe masten speelt daarom de
investerings- en afschrijvingsvraag een belangrijke rol. Ik ben er echter van overtuigd dat met name in nieuwbouwsituaties het ondergronds energietransport op basis van Powercrete® een zeer serieuze optie is. Daar kán het, dus zou ik tegen alle betrokken partijen willen zeggen: overweeg het!”

Mogelijke voordelen van het gebruik van Powercrete® op een rijtje
  • betere warmteafvoer bij hoog- en ultrahoogspanningskabels
  • geringere sleufbreedte
  • minder sterk magnetisch veld rond de sleuf dankzij kabelbundeling
  • een hogere transportcapaciteit van de kabels
  • kleinere kabeldiameter
  • overstap op aluminium geleiders
  • afzwakking van ‘hot spots’
Techniek

Een groot probleem bij ondergrondse netten is de warmte die zich ontwikkelt naarmate de stroomkabels zwaarder belast worden. Het gevaar van oververhitting van de kabel beperkt de stroombelastbaarheid van ondergrondse kabels. Het antwoord op deze economisch pijnlijke spagaat heet Powercrete®. Dit speciaal beton heeft een hoog warmtegeleidingsvermogen. Als bedding- en vulmateriaal bereikt het een
warmtegeleidingsvermogen tot 6 W/(m•K) in vochtige toestand en minimaal 3 W/(m•K) in droge toestand. De uitstekende warmteafvoer beperkt efficiënt de geleidertemperatuur en verhoogt daardoor het prestatievermogen van het kabeltracé. Hierdoor kan er soms ook overgestapt worden van koperen naar aluminium leidingen. De materiaalconsistentie van Powercrete® is regelbaar. Walter Speelman: “Door de hoge vloeibaarheid van Powercrete® worden de geleiders van de kabelstrengen optimaal ingebed, terwijl er weinig verdichting nodig is.”

Downloads