Samen met de klant

Duurzaamheid en de beperking van de milieubelasting speelt op verschillende vlakken, vanaf het ontwerp via de gebruiksfase tot aan het hergebruik. Samen met haar partners binnen het bouwproces zorgt Mebin voor een ecoverantwoorde aanpak. Van informatieverstrekking tot het opbouwen van een gezamenlijke duurzaamheidsstrategie en het verlenen van ondersteuning bij projecten en processen.

Life Cycle Assessment

LCA - HUB.

CO2-voetafdruk

CO2-Voetafdruk - HUB.

CO2-compensatie

CO2-compensatie - HUB.