6. september 2017

Mebin gaat mobiel

Mebin gaat mobiele betoncentrales inzetten

Mebin heeft verspreid over het land tweeëndertig moderne betoncentrales. Voor het transport van de betonmortel staan circa 180 truckmixers ter beschikking. De organisatie van Mebin is gericht op een zo groot mogelijke decentralisatie om zo dicht mogelijk bij de klant te staan.

Om met name bij grotere projecten te kunnen voldoen aan de vraag van de klanten gaat Mebin mobiele centrales inzetten. Dit voor projecten waar een hoge productiecapaciteit nodig is of voor projecten waar geen of niet voldoende capaciteit is in de directe omgeving van de bouwplaats.

Om de klant volledig te ontzorgen worden de centrales compleet ingezet met personeel en transport. Op deze manier kan Mebin inspelen op de behoefte en het gevraagde maatwerk van de klanten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Bas Pije
Commercieel Manager
 Mebin Hoofdkantoor
+31 736401306
bpije@mebin.nl

  
In Nederland is HeidelbergCement actief via de bedrijven ENCI, Mebin en Sagrex. Deze bedrijven produceren cement, betonmortel en aggregaten. HeidelbergCement is de wereldleider in toeslagstoffen en een grote speler op het gebied van beton en cement. De groep heeft 60.000 mensen in dienst op meer dan 3.000 locaties in ongeveer 60 landen.