24. juni 2015

Praktijknetwerk “Duurzaamheid in de Infra”

Den Ouden Groep houdt praktijknetwerk rond duurzaamheid in de bouw

Platform van 200 m³ op basis van 100% betongranulaat

Welke duurzame mogelijkheden zijn er in de civieltechnische branche? En zijn die toepassingen mogelijk zonder meerkosten? Dat is wat Den Ouden Groep wil tonen aan aannemers en overheden. Tijdens het praktijknetwerk “Duurzaamheid in de Infra”, op donderdag 25 juni, demonstreert het drie toepassingen: één ervan is de aanleg van een betonnen platform, waarvoor Mebin Ecocrete® 100 levert, beton op basis van 100% betongranulaat.


Oplossingen zonder meerkosten

Den Ouden Groep organiseert het praktijknetwerk voor het eerst. Directievoorzitter Jochem Langenhuijzen: “We willen laten zien dat je met duurzaamheid in de bouw nog veel meer kunt bereiken, en niet altijd tegen meerkosten. De bouw is een heel traditionele markt, maar met diverse producten en diensten kun je toch duurzaam produceren en aan opdrachtgevers oplossingen aanbieden voor de circulaire economie.
Op het programma staan drie specifieke technieken: de aanleg van een betonnen platform, boomsubstraat op basis van een recyclede stroom (in plaats van gewonnen uit delfstof) en dieptedetectie die de bodemstructuur intact houdt.


100% betongranulaat, 100% getest

Voor het betonnen platform werkt Den Ouden Groep samen met Mebin. Jochem Langenhuijzen: “Samen met Mebin produceren we duurzame mengsels. Nu hebben we met louter secundaire bouwstoffen een betonmengsel gemaakt dat dezelfde eigenschappen heeft als andere betonproducten, maar zonder dat die grondstoffen uit de aarde gewonnen moeten worden. Het product is 100% goed en heeft alle tests doorstaan. We hebben het zelf al eerder in de praktijk getest.
Dat mengsel, Ecocrete® 100, zal Mebin toepassen tijdens de demonstratie. Het wordt bovendien aangebracht met een paver van 10 meter breed. “Zo kun je sneller produceren en heb je minder handling qua transport”, aldus Jochem Langenhuijzen.


Primeur voor wegenbouw

Betonleverancier Mebin werkt graag mee aan het praktijknetwerk. Product manager Walter Speelman: “Omdat het wegenbouwbeton een duurzaam karakter moet hebben, stelden wij Ecocrete® 100 voor, beton op basis van 100% betongranulaat.” Voor dat granulaat werkt Mebin samen met lokale recyclebedrijven. “Wij laten oud beton op zo’n manier breken dat het geschikt is om toe te passen in wegenbouwbeton.
Op de praktijkdag zal Mebin 200 m³ van het beton verwerken. Walter Speelman: “Ecocrete® 100 bestaat al langer, maar we passen het nu voor het eerst toe in wegenbouwbeton, op het bedrijventerrein van Den Ouden Groep. Net als standaardtoeslagmateriaal is Ecocrete® 100 vooraf uitgebreid getest op onder andere sterkte en vorst-/dooibestandheid. De vorst-/dooibestandheid ervan monitoren wij trouwens al drie jaar lang, samen met de overheid, via een praktijktest op een fietspad. Daaruit blijkt dat het beton geen schade oploopt van strooizout."


Boodschap voor aannemers en overheid

Niet alleen aannemers, maar ook overheden moeten zich bewust zijn van de duurzame mogelijkheden, beklemtoont Jochem Langenhuijzen nog. “We vinden dat we als aannemers meer moeten samenwerken en er samen voor zorgen dat er duurzamer met producten wordt omgegaan. Als we elkaar daarin kunnen versterken, kunnen we een vuist maken naar de overheid.
Die overheid moet buiten de kaders van bestekken durven te denken, meent Langenhuijzen. “Er zijn andere toepassingen en werkwijzen mogelijk. Wij kunnen instaan voor een duurzaam langdurig onderhoud van een gemeente, met kwaliteitsgaranties voor straatwerken, beton, riolering, groen, … dat levert de overheid niet alleen veel meer zekerheid omtrent de kwaliteit van de leefomgeving, maar tevens duidelijkheid en transparantie in de kosten. De mindset en de regulering moeten anders worden, en daarvoor ligt de verantwoordelijkheid bij de overheid.

EINDE PERSBERICHT

_________________________________________________________________________

Mebin, met 27 vestigingen in Nederland, is een dochteronderneming van HeidelbergCement Benelux waar ook ENCI en Sagrex deel van uitmaken. Deze bedrijven produceren cement, betonmortel en aggregaten. HeidelbergCement is de wereldleider in toeslagstoffen en een grote speler op het gebied van beton en cement. Actief in 40 landen, telt de groep ongeveer 45.000 medewerkers verdeeld over zo’n 2.300 productielocaties. In 2014 realiseerde HeidelbergCement een geconsolideerde omzet van 12,6 miljard euro.
www.mebin.nl

 

Den Ouden Groep, een servicegericht familiebedrijf uit Schijndel, biedt een totaalconcept voor Bodemverbeteraars, Bodembemesting, Bodemveiligheid, Binnenstedelijke herinrichting, Betonaanleg en Biobrandstoffen.
www.denoudengroep.com

Walter Speelman

Product manager
Mob: 
+31 (0)6 51 24 75 10

Downloads